Algemene voorwaarden

 

 • De taal waarin contracten en informatie zullen worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.

 

 • Deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Sporten met Begeleiding is altijd vrijwillig en voor eigen risico van de deelnemer.

 

 • De samenwerking tussen Sporten met Begeleiding en de deelnemer of opdrachtgever begint op het moment dat het volledig ingevulde inschrijvingsformulier of de dienstverleningsovereenkomst is ingevuld en/of ondertekend. Beide partijen ontvangen een exemplaar.

 

 • Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt aan Sporten met Begeleiding, haar medewerkers of trainers, wordt vertrouwelijk behandeld en blijft strikt persoonlijk.

 

 • Als deelnemer doe je wat de instructeur van je vraagt zolang dat mogelijk is.

 

 • Instructeurs vragen niets van deelnemers dat niet gepast is of dat ze zelf ook niet zouden doen.

 

 • We tolereren geen enkele vorm van geweld. Van niemand. Geweld betekent altijd (!) dat het je laatste activiteit voor of met Sporten met Begeleiding is geweest.

 

 • Problemen lossen we op in goed overleg.  Als we er samen toch niet uitkomen, word je verzocht te stoppen met de activiteiten van Sporten met Begeleiding

 

 • Sporten met Begeleiding hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 

 • Abonnementen starten en stoppen per wisseling van de maand.

 

 • Lessen die uitvallen door een feestdag worden niet gecompenseerd. Je kan wel meedoen aan een andere les.

 

 • Tekst en beeldmateriaal uit  publicaties van Sporten met Begeleiding zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal licentie. Dit betekent dat iedereen vrij is om het werk te delen of te bewerken, als je maar vermeldt wie het heeft gemaakt en of het veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zo dat je de indruk wekt dat Sporten met Begeleiding instemt met je werk of je gebruik van het werk. Je mag het werk niet zonder toestemming gebruiken voor commerciële doeleinden. En je mag zelf geen juridische voorwaarden toepassen die anderen beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.